Đại Lý Tải, Bus Thaco - Hoàng Hà, Hà Tĩnh
Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải

Showroom chính

808 đường Hà Huy Tập
Xã Thạch Bình, Thành Phố Hà Tĩnh

dlhoangha@thaco.com.vn

0916 844 404 - 0916 844 404

Kinh Doanh Xe

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

thông tin cá nhân

Kinh doanh xe: 0916 844 404
Hỗ trợ kỹ thuật: 0916 608 465
Cung cấp phụ tùng: 0916 608 465